espa
ACS Services
  • Newsletter
  • Επικοινωνια
  • Τηλεφωνο 27420 - 27950
Loading GIF

Μαζί προχωράμε μπροστά...

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΠΡΟΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ.
( REMOTE SUPPORT ή ON-SITE SUPPORT)

Οι ραγδαίες εξελίξεις στον χώρο τις πληροφορικής έχουν εισχωρήσει σε μεγάλο βαθμό και στον δημόσιο τομέα, εκσυγχρονίζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι δήμοι και άλλοι δημόσιοι φορείς εκτελούν το καθημερινό τους έργο, καθώς επίσης και τις υποδομές που χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό. Οι αλλαγές αυτές όμως εκτός από την βελτίωση και τις ευκολίες τις οποίες προσφέρουν συνοδεύονται και από νέου τύπου απειλές και αδυναμίες ασφάλειας οι οποίες σχετίζονται άμεσα η υποδομές πληροφορικής που χρησιμοποιούνται.

Η Εταιρεία μας στα πλαίσια της συνεργασίας με Δήμους , Νομικά Πρόσωπα .Δ.Δ. & Νομικά Πρόσωπα .Ι.Δ.με την προμήθεια κατάλληλων εργαλείων ( Λογισμικό για Διαχείριση Απομακρυσμένης Σύνδεσης , Firewall & Back up ) παρέχει ( REMOTE SUPPORT) & την υπηρεσία Active-Care support services (ACSS) για την υποδομή firewalls,Προστασία από Υιούς,Back up.
Η υπηρεσία αυτή αναβαθμίζει το επίπεδο της κλασικής τεχνικής υποστήριξης (όπου ο πελάτης έρχεται σε επαφή με την τεχνική υποστήριξη όταν έχει πρόβλημα) σε πιο ενεργό επίπεδο.
H τεχνική υποστήριξη μας γίνεται πιο ενεργή και παρακολουθεί πιο στενά την υποδομή του πελάτη ώστε αυτός να απολαμβάνει πιο άμεσα την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας πάνω σε θέματα Προβλημάτων του Μηχανογραφικού Εξοπλισμού & Λογισμικού & Προβλήματα Ασφάλειας Δεδομένων.

Πιο συγκεκριμένα η υπηρεσία ACSS περιλαμβάνει:
Τεχνική Υποστήριξη μέσω τηλεφώνου και email απ’ ευθείας από την εμάς
Απομακρυσμένη υποστήριξη με πρόσβαση στα συστήματα firewall
Καταχώρηση των αιτημάτων του πελάτη στη νέα πλατφόρμα Instant Reports
Προσωπικός τεχνικός υποστήριξης για τον πελάτη Περιοδικός Έλεγχος για επίλυση προβλημάτων και συμβουλών. Αντίγραφα Ασφάλειας σε τοπική Βάση & στον Χώρο μας.
Άλλα προνόμια τεχνικής φύσης.

Περιορισμός σύνδεσης και προστασία από δικτυακές επιθέσεις
Με τo Λογισμικό firewall μπορούμε να μειώσουμε σημαντικά το φάσμα επιθέσεων αποκλείοντας την δυνατότητα σύνδεσης σε όλους και επιτρέποντας μόνο τις απαραίτητες για την εργασία μας συνδέσεις. Π.χ. τυπικές συνδέσεις που χρειάζονται σε ένα ανάλογο δίκτυο του παραδείγματος είναι:
• Σύνδεση των απομακρυσμένων σταθμών εργασίας προς τους εξυπηρετητές
εφαρμογών.
• Σύνδεση των σταθμών εργασίας προς το INTERNET
• Σύνδεση του έξω κόσμου μόνο προς τους εξυπηρετητές που προσφέρουν πληροφορίες
διαθέσιμες για όλο τον κόσμο.
Όλες οι υπόλοιπες συνδέσεις δεν είναι αποδεκτές. Επομένως κάποιος που θα ήθελε να κάνει επίθεση ή να συνδεθεί σε συστήματα για υποκλοπή πληροφοριών, δεν μπορεί να το κάνει εάν δεν βρίσκεται στο κατάλληλο σημείο απ’ όπου επιτρέπεται η πρόσβαση (πχ. σε απομακρυσμένο σταθμό εργασίας του δήμου). Η ασφάλεια των σημείων αυτών όμως είναι ελεγχόμενη από τον ίδιο τον δήμο.

Επιπλέον, το προτεινόμενο firewall έχει την δυνατότητα να ανιχνεύσει και να προστατεύσει από επιθέσεις ιών και εργαλείων δικτυακών επιθέσεων με το σύστημα Intrusion Prevention που διαθέτει. Αυτό μας δίνει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας και ελέγχου στις συνδέσεις τις οποίες έτσι και αλλιώς πρέπει να επιτρέψουμε.

Προστασία από ιούς

Αναπόσπαστος και σημαντικός παράγοντας για την ασφάλεια ενός δικτύου είναι και η
προστασία από ιούς και κακόβουλο λογισμικό. Αυτό θα πρέπει να είναι εγκατεστημένο σε κάθε εξυπηρετητή και σταθμό εργασίας του δήμου για να προστατέψει τα συστήματα από μόλυνση.
Υπάρχουν όμως κάποια βασικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει μία λύση προστασίας από ιούς, ώστε να είναι αποτελεσματική. επαρκής και αποτελεσματική ανίχνευση: Σημαντικό ρόλο σε μία λύση anti-virus είναι η αποτελεσματική ανίχνευση κακόβουλου λογισμικού (ιών, κλπ) γνωστών αλλά και αγνώστων (χρήση τεχνολογιών προληπτικής ανίχνευσης). Η λύση που προτείνουμε αποτελεί μία από τις κορυφαίες λύσεις στον χώρο με τις τελευταίες τεχνολογίες στην αντιμετώπιση ιών. κεντρική διαχείριση και παρακολούθηση: Είναι επίσης σημαντικό σε αρκετές περιπτώσεις το
δίκτυο να επιτηρείται από έναν ή περισσότερους διαχειριστές συστημάτων με αρκετή γνώση πάνω στο θέμα της ασφάλειας από ιούς. Αυτό είναι απαραίτητο για να παρακολουθούν την κατάσταση του δικτύου για τυχόν περιστατικά ασφάλειας και να μπορούν να επέμβουν άμεσα όταν αυτό χρειαστεί. Η λύση που προτείνουμε είναι σε μορφή ‘υπηρεσίας’, όπου εξειδικευμένοι τεχνικοί μας παρακολουθούν το δίκτυο του δήμου online για τυχόν περιστατικά επίθεσης ιών και σε συνεργασία με τους ανθρώπους του δήμου επιλύουν τα θέματα που προκύπτουν.

Υποδομή αντιγράφων ασφάλειας (backup)

  • Είναι πολύ σημαντικό για την απρόσκοπτη λειτουργία ενός οργανισμού η συστηματική και
    επαρκής δημιουργία αντιγράφων ασφάλειας (backup). Ενώ οι περισσότερες λύσεις εστιάζουν στις εφαρμογές server, εξίσου σημαντικά είναι και τα αντίγραφα ασφάλειας των εγγράφων και αρχείων των χρηστών που τα επεξεργάζονται στα PC τους.

Η λύση που προτείνεται δίνει την δυνατότητα στον κάθε χρήστη να ορίσει τα σημαντικά γι’ αυτόν αρχεία ή φακέλους ώστε:

Τα αντίγραφα ασφάλειας παίρνονται αυτόματα χωρίς την παρεμβολή του χρήστη

Τα αντίγραφα ασφάλειας παίρνονται συνεχώς με κάθε αλλαγή τους. Έτσι ο χρήστης δεν
χάνει αλλαγές που συνέβησαν μετά το τελευταίο backup (πράγμα που συμβαίνει με το
backup που γίνεται σε συγκεκριμένες μέρες και ώρες)

Τα αντίγραφα ασφαλείας έχουν εκδόσεις, ώστε ο χρήστης να μπορεί να γυρίσει ‘πίσω’ τις
αλλαγές (μέχρι ενός ορισμένου σημείου) ακόμη και εάν αυτές έχουν περάσει στα backup.

Δεν χρειάζεται παρεμβολή του χρήστη, παρά μόνο να ελέγχει το ‘εικονίδιο’ του προγράμματος να είναι σε ‘πράσινη’ (σωστή λειτουργική) κατάσταση.

Τα αντίγραφα ασφαλείας παίρνονται σε κεντρικό δικτυακό σύστημα δίσκων στον χωρο του πελατη & στην Εταιρεία μας για ευκολότερη συντήρηση και οικονομικότερη λύση.

Ενδιαφερόμαστε πάνω από όλα για την άριστη εξυπηρέτηση του πελάτη, την συνεχή ενημέρωσή του για τις εξελίξεις, την εισαγωγή καινοτομιών και την υποστήριξη μέχρι να υιοθετηθούν, από τον ίδιο, όλες οι λύσεις σε θέματα όπως:

Εγκατάσταση & συντήρηση λειτουργικών συστημάτων. Έλεγχος, αποκατάσταση βλαβών και δυσλειτουργιών των συστημάτων, βελτίωση της απόδοσης. Υποστήριξη Internet.

Εγκαταστάσεις και πλήρης παραμετροποίηση των εφαρμογών πληροφορικής. Ανάπτυξη εφαρμογών για εξειδικευμένες απαιτήσεις.

Εγκαταστάσεις αναβαθμισμένων εκδόσεων, έλεγχος και επιπλέον παραμετροποίηση των συστημάτων. Τηλεφωνική υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό. Απομακρυσμένη διαχείριση, τακτικές επισκέψεις και άμεση ανταπόκριση με επιτόπου παρουσία. Τακτικός έλεγχος των συστημάτων και εργασίες λήψης, αποστολής, αποκατάστασης και επανεγκατάστασης εφαρμογών. Συντήρηση των εφαρμογών – έλεγχος των δεδομένων και αποτελεσμάτων, αντιμετώπιση έκτακτων προβλημάτων.

Εκπαίδευση προσωπικού σε όλα τα θέματα πληροφορικής και ειδικότερα επί των εφαρμογών. Προτάσεις για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών κατά την εξέλιξη της νομοθεσίας και της τεχνολογίας. Συμβουλευτική κάλυψη σε θέματα οργάνωσης της διαχείρισης των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών. Πλήρης μηχανογραφική υποστήριξη για το Διπλογραφικό, Εθνικό Δημοτολόγιο, Μισθοδοσία κ.τ.λ. Προτάσεις για βελτίωση των μηχανογραφικών υποδομών.

Προσαρμογή ενδιάμεσων βάσεων και συστημάτων για υπηρεσίες διαδικτύου. Δημιουργία, υποστήριξη και εικαστικές παρεμβάσεις websites. Υλοποίηση δικτυακών πυλών (portal), διαδικασίες διαδικτύου (webservices, workflow, διατραπεζικά συστήματα ενημερώσεων κτλ).

Συμβολή στην κατάρτιση και τήρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, Προϋπολογισμού, Στοχοθεσίας, δεικτών απόδοσης και απορροφητικότητας, έλεγχο και παρατηρήσεις επί των αποτελεσμάτων. Ανάλυση Δυνατοτήτων και Αδυναμιών. Καινοτόμες Μελέτες Προγραμμάτων.

Σχεδιασμό διαδικασίας ορθής βεβαίωσης υποχρεωτικών και δυνητικών εσόδων.

Οργάνωση διαδικασιών των προμηθειών, υπόδειξη εντύπων, κατηγοριοποίηση νομοθεσίας.

Διαχείριση προσωπικού και μισθοδοσίας, έλεγχος εφαρμογής της νομοθεσίας και των μεταβολών.

Λειτουργία ταμειακής, οδηγίες για βεβαίωση, είσπραξη, πληρωμή, απόδοση κρατήσεων, έλεγχο ταμειακών ροών.

Οργάνωση Αποθήκης ανάλογα με το φυσικό αντικείμενο, ανάπτυξη συστήματος κωδικοποίησης αποθεμάτων.

Απογραφές, προσαρμογή Λογιστικών σχεδίων, έλεγχος εγγραφών, συμφωνίες λογαριασμών, Οικονομικές Καταστάσεις Τέλους Χρήσης.

Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση. Μελέτη δομής Φορέα, Ορισμός Κέντρων Κόστους και Σεναρίων Μερισμού, Προσδιορισμός Αποτελέσματος, συμφωνία με Δημόσια και Γενική Λογιστική.

Αποτύπωση ανθρώπινου δυναμικού, αναγκαίων θέσεων εργασίας, μελέτη δυνατοτήτων, κατάρτιση οργανογράμματος.

Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα, καθ’ όλη της περίοδο ισχύς του SLA, να αλλάξει τα στοιχεία επαφής στο Help Desk γνωστοποιώντας τα νέα στοιχεία 20 ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη ισχύς των νέων στοιχείων.

Το πληροφοριακό σύστημα του Help Desk ορίζεται το σύστημα της εταιρείας μας. Την ευθύνη της καλής λειτουργίας του, της πρόσβασης σε αυτό μέσω διαδικτύου καθώς και την διαθεσιμότητά του, σύμφωνα με το επίπεδο υπηρεσιών που ορίζει το SLA, την έχει αποκλειστικά η εταιρεία μας.

ΧΡΟΝΟΙ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

Σε περίπτωση κλήσης από την πλευρά του Φορέα για επίλυση προβλήματος επί των συντηρούμενων εφαρμογών λογισμικού της παρούσας η Εταιρεία εντός δυο (2) ωρών από την ως άνω κλήση υποχρεούται να επικοινωνήσει με αρμόδιο υπάλληλο & να διαπιστώσει το πρόβλημα και να ξεκινήσει η διαδικασία για την αποκατάστασή του. Δεδομένου ότι η τηλεφωνική ή άλλη υποστήριξη δεν είναι δυνατή θα στείλει εξειδικευμένο συνεργάτη στην έδρα του Φορέα το αργότερο εντός τεσσάρων (4) ωρών από την λήψη της κλήσης η την επομένη Εργάσιμη Ημέρα.

Η σελίδα χρησιμοποιεί cookies. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τα cookies εδώ